Om Jacob Vase

Som underviser og ledelsesrådgiver gennem 18 år har jeg arbejdet med en endog meget bred vifte af såvel offentlige som private organisationer.
Spændvidden i opgaver – fra ministerier, styrelser og kommunalbestyrelser over sygehuse og kommunale institutioner til produktionsvirksomheder, hoteller og medicinindustri – er altid dybt inspirerende for mig, og en af mange årsager til at jeg trives i mit job.

Særligt mindre, specialiserede organisationsfelter som fx  interesseorganisationer med politisk valgt ledelse har udgjort et interessant særområde for mig – men alle organisationer er pr. definition interessante qua deres unikke egenart og særlige historie.

Selvom jeg er mig selv – eller måske netop derfor – er det lykkedes mig at etablere et bredt netværk af selvstændige kolleger, der alle brænder for kvaliteten i selvstændigt at løse en opgave til kundens fulde tilfredshed. Derfor kan jeg tilbyde at løse såvel komplekse som større opgaver.