Jacob vase

Konsulent

Erfaring

Ledelseskonsulent og kursusleder

Har som ledelseskonsulent fungeret som kursusleder og underviser på en række længerevarende danske og europæiske ledelsesprogrammer, herunder bla. Europakommissionens Middle Management Training Programme (MMTP), Danmarks  forvaltningshøjskoles KIOL-kurser, Region Hovedstadens LM-programmer mv.

Personlig coach og sparringspartner

Har siden 2005 fungeret som personlig coach og sparringspartner for en lang række såvel statslige som kommunale topchefer og politikere. Af åbenbare fortrolighedsårsager er disse opgaver ikke uddybet her, men personlige referencer kan evt. indhentes hvis ønsket.

Organisationskonsulent

Har siden 2001 som ledelses- og organisationskonsulent  gennemført et større antal lederudviklings- samt strategi-
og organisationsudviklingsforløb for diverse offentlige myndigheder, private virksomheder samt større interesse- organisationer.

Karriere

Stifter og ejer, Vase Consulting & Vase Holding
2008 – p.t.

Ekstern Lektor, Inst. for Ledelse, Politik & Filosofi, CBS
2015 – p.t.

Ekstern Lektor, Inst. for Statskundskab, Københavns Universitet
1996 – p.t.

Chefkonsulent, Business Unit 1 – Management, COWI A/S
2006 – 2008

Chefkonsulent, Muusmann A/S
2004 – 2006

Afdelingschef, Danmarks Forvaltningshøjskole (DFH)
2001 – 2004

Kontorchef, Kontoret f. Kompetenceudvikling, Kommunernes Landsforening
2000 – 2001

Kontorchef, Internationalt Sekretariat, Kommunernes Landsforening
1995 – 2000

Undervisning

CBS

2015 -

Ekstern lektor på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS

Underviser på Masteruddannelser

2009 -

Fast underviser siden 2009 på masteruddannelserne Master of Public Governance (MPG), Master of Public Administration (MPA) samt Master of Business Development (MBD)

Københavns Universitet

1996 -

Ekstern lektor på Institut for Statskundskab, KU

Har i denne stilling varetaget en endog særdeles bred vifte af undervisningsopgaver på tværs af fagområderne
organisationsteori, ledelse, national og international forvaltning, statskundskab og international politik.

Modtager af Institut for Statskundskabs undervisningspris i 2009 (20.000 kr)

Uddannelse

Cand.scient.pol

1994 -

Cand.scient.pol, Københavns Universitet