Ydelser

Hos Vase Consulting tilbyder vi følgende ydelser:

Organisation

 • Strategiudvikling
 • Organisationsanalyse og -design
 • Interessent- og stakeholderanalyser

Kompetencer

 • Teambuilding
 • Stresshåndtering, motivation og arbejdsglæde
 • Kompetenceudvikling af nyansatte medarbejdergrupper

Ledelse

 • Udvikling af ledergrupper
 • Uddannelsesforløb for ledere
 • Lederrådgivning og -sparring
 • Ledelse i politisk styrede organisationer
 • Skal jeg være leder? Afklaringsforløb for førledere

Foredrag og oplæg

 • Er det kun her hos os, vi er skøre?
  Hvorfor organisationer pr. definition er mærkelige
 • Hvem har åbnet mit lederskab? Ledelse i teori og praksis
 • Hvem siger nej til politikeren?
  Dilemmaer og paradokser i moderne embedsmandsroller
 • Mågeledelse, det russiske supermarked – og andre mindre charmerende lederroller i moderne komplekse organisationer

Det står vi for

Vi er ærlige.
De mennesker, virksomheder og organisationer, vi arbejder for, kan forvente, at vi siger tingene, som de er – eller som vi mener, de bør være. Vi tror på, at den gode rådgiver kendes på evnen – og ikke mindst modet – til at være ærlig og ikke tale nogen efter munden. Vi vil hellere miste kunden end integriteten.

Vi véd noget om organisation og ledelse.
Vi har selv været ledere, og har prøvet det på egen krop og sjæl. Samtidig har vi læst alle bøgerne – og undervist i dem på akademisk niveau. Utroligt nok kan vi også i praksis forklare, hvad de betyder – og altid med passion og indlevelse.

Vi er også undervisere. 
Vi forstår undervisere som mennesker, der er passionerede og ”har noget for” med andre mennesker. Vi vil noget med dig: Vi har ambitioner på dine vegne. Så vi er rådgivere og undervisere – ikke hverken verdensfjerne forskere eller sortjakkede managementkonsulenter med amerikanske titler. Spørg fx i Forsvaret eller andre steder, hvad de mener om sidstnævnte..

Vi coacher ikke bare – vi giver reel sparring og rådgivning.
Empowerment, lifecoaching og hvad-synes- du-selv- pædagogik er én ting. Noget helt andet er at berige mennesker ved at åbne deres øjne og sind for alternativer til vaner og tradition. Vi foretrækker det sidste..

Vi leverer kvalitet til prisen.
Vores pris skal ikke finansiere hverken et domicil i Tuborg Havn, en luftig adresse i Københavns indre by eller glitret reklamepapir i flot indpakning. Den skal heller ikke dække over et større overhead – hverken til et udenlandsk moderfirma eller til en senior partnerkreds med overskredet udløbsdato. Vores pris skal simpelthen opleves som rimelig ifht. den tilbudte ydelse – og hvis ikke, så sig det til os… 

Vi leverer – hver gang.
Vi har hidtil kun haft meget tilfredse kunder. Og det er vores klare ambition at leve op til denne tradition!